page contents
liên hệ chúng tôi
Địa chỉ: Số 231, Baisheng Villa, Sha Tau Kok Road, Fanling, New Territories, Hong Kong


Trường Giang Electronics tái chế IC, chip, linh kiện điện tử, bộ phận điện tử và vật liệu điện tử với giá cao trong một thời gian dài.
Nếu bạn có bất kỳ mục nào, vui lòng gửi cho chúng tôi danh sách EXCEL hoặc hình ảnh, chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để đánh giá nó.

Điện thoại cố định của công ty: +852 26770488


Ông Tôn: Tel:
+852 56174828 +86 13923873398
Email: [email protected] Email: [email protected]
SKYPE: [email protected] Whatsapp/Wechat: +852 90685279
Đường dây: +852 90685279


Mr. Yin: Tel: +852 94211508+86 13316833019
Email: [email protected]
SKYPE: +852 94211508 Whatsapp/Wechat: +852 94211508
Đường dây: +852 94211508


(Người liên hệ bằng tiếng Anh) Zhang Yanni: Tel: +852 90692271
WeChat: +86 13924671238 Whatsapp: +852 90692271

E-mail: [email protected]
Thông điệp
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
*
*
*
ver_code